Pátý běh výcviku otevřeme na podzim 2023, všechny přihlášené pozveme na výběrový pohovor na jaře 2023.

Doba trvání výcviku je 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize v uceleném programu. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).


Od letního semestru školního roku 2010-2011 zajišťujeme praktickou výuku studentů 1. lékařské fakulty UK. Seminář obsahuje seznámení studentů s rodinnou terapií, její historií ve světě i u nás a zejména praktickou ukázku sezení rodinné terapie.