Do aktuálního běhu ještě přijímáme nové zájemce - muže. Přihláška je na konci stránky.

Charakteristika výcviku

Výcvik v integrované rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik, který obsahuje 760 hodin výuky v průběhu pěti let. Teorie, nácviky, sebezkušenost, praxe a supervize v uceleném programu. Během výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Lektorský tým

 • Mgr. Šárka Palečková Pešková (vedoucí výcviku)
 • Mgr. Zdeněk Macek (vedoucí výcviku)
 • PhDr. Jarmila Tolimatová (vedoucí skupiny)
 • Mgr. Jan Hovorka (vedoucí skupiny)
 • Mgr. Eva Libánská (vedoucí skupiny)
 • Jiří Kokrda (vedoucí skupiny)
  -------------------
 • Dr. Jitka Vodňanská (supervizor a odborný garant)
 • MUDr. Pavel Bém (supervizor)

Základní informace

Celkem 760 vyučovacích hodin, z toho 200 hodin teorie, 200 hodin sebezkušenosti, 100 hodin nácviků, 100 hodin praxe a 160 hodin supervize.

Cílem výcviku je naučit se integrovat rodinně terapeutické přístupy pro práci nejen s rodinou, páry (příp. jednotlivci), ale i s dalšími systémy (škola, komunita apod.) do svého jedinečného terapeutického přístupu. Zejména jde o tyto teoreticko-praktické modely:

 • Práce s rodinnými strukturami (Salvador Minuchin a Jay Haley)
 • Růstový model a sochání (Virginie Satirová)
 • Paradoxní a strategické intervence (Milton H. Erickson, Milánský tým)
 • Narativní dekonstrukce a externalizace (Michael White a David Epston)
 • Na řešení orientovaný přístup (Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Certifikace výcviku

 • Výcvik je akreditován společností rodinných terapeutů SOFT (odkaz).
 • Podali jsme žádost o certifikaci výcviku u České asociace pro psychoterapii.

Struktura celého výcviku

 • 12 komunitních setkání (od 7. setkání dále je vždy část setkání supervizní)
 • 4 setkání peer skupin
 • 4 náslechy v Anima-terapie
 • 4 kazuistické dny v Anima-terapie
 • 3 ročníkové + 1 závěrečná práce

Termíny setkání ke stažení

Organizace výcviku v každém roce

 • 3 x ročně komunitní setkání, vždy od úterý do pátku (každé 40 hodin, konají se v penzionu Zámek Libouň)
 • 1 x ročně peer setkání (30 hodin, místo konání dle dohody účastníků)
 • 1 x ročně náslechy v Anima-terapie (10 hodin)
 • 1 x ročně kazuistický den v Anima-terapie (10 hodin)

Cena výcviku

 • Celková cena je 192.000 Kč (12 splátek á 16.000 Kč).
 • Cena zahrnuje náklady na výuku, náslechy, kazuistické dny, výcvikové supervize. Nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování během výcviku.

Přihláška

Klikněte sem (budete přesměrováni na novou stránku)