Institut Petra Boše jsme založili jako vzdělávací platformu Anima-terapie, v jejímž rámci poskytujeme stáže, kurzy nebo výcviky v rodinné terapii. Chceme tím připomenout odkaz této jedinečné osobnosti a jeho zásluhy o rozvoj rodinné terapie v tehdejším Československu.

MUDr. Petr Boš byl nejvýznamnějším ze zakladatelů české (a slovenské) systemické rodinné terapie. Zhruba od roku 1970 zaváděl praxi rodinné terapie nejdříve na dětské psychiatrické klinice v Dubí u Teplic, poté spolu s MUDr. Janem Špitzem na dětské psychiatrické klinice v Praze - Motole a nakonec ve Středisku rodinné terapie při Oddělení léčby závislostí VFN Praha.

Byl také propagátorem práce s rodinami, organizoval pravidelné Dny rodinné terapie v Lékařském domě, pořádal pracovní setkání (slavné "semináře v Dubí"), s dalšími kolegy překládali stěžejní texty systemických autorů a v roce 1987 uspořádal v Praze světový kongres rodinné terapie. Vydával legendární časopis Kontext a vytvořil knihovnu čítající několik set svazků odborné rodinně terapeutické literatury.

Byl také vášnivý fotograf amatér a nadšenec pro technické novinky. Pořizoval audio a video záznamy sezení, využíval práci týmu za jednocestným zrcadlem apod.

V roce 1994 spoluzakládal sdružení Anima.

A zejména to byl milý, vstřícný a moudrý člověk ;)