Registrovaná sociální služba

Poradna pro rodiny se závislostí (typ služby Odborné sociální poradenství). Registraci provedl Magistrát hlavního města Prahy dne 14.11.2007.

Certifikovaná protidrogová služba

Typ služby: Ambulantní léčba. Certifikaci udělila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Certifikace úspěšně proběhla na začátku září 2014. Certifikát číslo 185/2010.