Při rodinné terapii se léčí rodina jako celek. Tak, jako nám může onemocnět žaludek nebo srdce, mohou nám onemocnět vztahy. S partnerem, dětmi, rodiči nebo jinými blízkými.

Pokud zažijeme velké trápení, může to poškodit jednotlivce anebo celou rodinu. Projevy mohou být duševní nebo tělesné.

Jak rodinná terapie probíhá

Rodinná terapie probíhá v sezeních, nejlépe s celou rodinou, v intervalu 3-4 týdny (nebo dle dohody s terapeuty).

Délka sezení je 60 minut. Rodinná terapie přistupuje ke každému členu rodiny tak, že na něj pohlíží jako na součást rodinného systému, a v jeho problémech a poruchách hledá souvislosti se současným fungováním jeho rodiny.

Bez ohledu na problém, který přivádí rodinu do terapie, ke zmírnění rodinných potíží přispívá zamyšlení se nad následujícími otázkami:

  • každý má pocit vlastní ceny, pozitivní nebo negativní, otázka zní – jaký?
  • každý nějak komunikuje – jak a s jakým výsledkem?
  • každý se řídí pravidly, otázka zní – jakým způsobem a jaké jsou výsledky?

Odpovědi na podobné otázky Vám pomůže najít náš zkušený tým psychoterapeutů, kteří na sezení pracují v páru žena-muž.

V případě, že máte zájem o rodinnou terapii, neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo objednání termínu.


Kromě klasických sezení rodinné terapie od září roku 2019 nabízíme také víkendové terapeutické výjezdy v rámci projektu EU Operačního programu Zaměstnanost. Podrobnosti najdete zde: Výjezdy rodinné terapie