Individuální psychoterapie je nejrozšířenější formou terapie. Bývá někdy nazývána také dyadickou, protože se jí účastní pouze dva lidé: terapeut a klient.

Klient a terapeut se při individuální psychoterapii snaží vzájemnou komunikační výměnou a ovlivňováním se dosáhnout společného cíle, jímž je účinná pomoc klientovi.

Jak probíhá individuální psychoterapie?

Klient a terapeut se společně setkávají na terapeutických sezeních v dohodnutém intervalu (nejčastěji 1x týdně) a po dohodnutou dobu (několik měsíců, ale někdy i několik let). Délka jednoho sezení při individuální terapii je 50 minut.

V rámci individuální psychoterapie se pracuje se slovem, obrazem či akcí. Práce slovem znamená, že proces sebepoznávání a porozumění životní situaci a různým souvislostem se děje prostřednictvím rozhovoru. Obrazem míníme, že důraz je položen na představování – imaginaci, asociování apod. Akcí máme na mysli, že terapeut a klient jsou činní a provádějí určitý nácvik, nebo společně něco utvářejí a dělají.

V případě, že máte zájem o individuální terapii, neváhejte nás Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pro více informací nebo objednání termínu.