S dětmi a dospívajícími pracujeme jak individuálně tak skupinově. Mnohaletou tradici mají u nás dvě dětské skupiny D-KLAN a skupina pro dospívající K2.

Můžeme pomoci s:

 • vrstevnickými problémy vašeho dítěte ve škole, na kroužcích například při navazování vztahů atp.
 • obtížemi v rodině, které se odrážejí na chování a celkové pohodě vašeho dítěte (závislost rodičů, obtížný rozvod, domácí násilí, obtížná komunikace a stanovení pravidel, atd.)
 • s agresivitou dítěte či strachem, se kterým si nevíte doma rady
 • se zdravotními obtížemi dítěte, které mohou souviset s těžkou situací doma, ve škole, atp.

S čím pomoci nedovedeme:

 • nepřevychováme dítě, nezměníme jeho základní naladění (z kliďase nevykouzlíme divocha a naopak)
 • nepomůžeme dítěti změnit to, co změnit chce bez VAŠÍ POMOCI

Tj. spolu-práce s dítětem pro nás vždy znamená spolupráci s rodinou a v rodině

 

Stáhněte si letáček s přehledným shrnutím terapeutických možností pro děti a mladistvé v ANIMA-terapie, z.s.


Co nabízí naše terapeutické skupiny?

Ve skupinách pracujeme s dětmi z rodin, které se nacházejí ve složité rodinné situaci jako je například závislost některého z členů rodiny, existenční problémy, rozpad rodiny, náhradní péče. Dětem nabízíme podporu při řešení problémů v kolektivech, v kontaktu s autoritami atp.

Jsme místo, kde děti mohou bezpečně sdílet svá trápení a těžkosti, ale i radosti. Skupina nabízí porozumění, podporu a nová přátelství

 

D-KLAN I (1.stupeň - pro děti 6-11 let)                   D-KLAN II (2.stupeň - pro děti 11-15 let)

Pondělí 14:30 - 16:00                                                Pondělí 16:30 - 18:00

Terapeuti: Parisa Zargari a Filip Kadlec                   Terapeuti: Kristýna Šonková a Filip Kadlec.

 

Pravidelná týdenní setkání terapeutické skupiny mají své zásady a rituály, které, věříme, že jsou velice důležité k ukotvení dítěte a jeho pocitu jistoty, stability a čitelnosti prostředí. S dětmi pracujeme převážně expresivními technikami (arte, drama terapie), tedy hrajeme divadlo, společně tvoříme, malujeme. Nejčastěji používáme terapii hrou (herně pohybové aktivity v prostoru auly k tomu vyhrazenému či venku v apolinářské zahradě). Společné aktivity přinášejí řadu zážitků sociální interakce (s vrstevníky i dospěláky), komunikace, řešení a zvládání různých situací (konfliktů, selhání, apod.). Těmito zážitky dítě doprovázíme tak, aby si osvojilo zdravější vzorce chování. Na dítě též silně působí skupinová dynamika a mužsko-ženský terapeutický pár - vzor. 

Stáhněte si letáček o D-Klanu I a II


 

K2 skupina (pro dospívající a mladé dospělé 15-20 let)

Středa 17.00-18.30

Terapeuti: Parisa Zargari a Filip Kadlec

S dospívajícími a mladými dospělými nejčastěji pracujeme ve společném rozhovoru na témata, kterými naši klienti žijí, která jsou pro ně důležitá či náročná. Společně hledáme způsoby uspokojivějšího zacházení sama se sebou, pomocí dramaterapie si modelujeme obtížné situace a zkoušíme najít jiné, efektivnější cesty z nich.  Během procesu tvorby se dotýkáme osobních a leckdy těžko pojmenovatelných prožitků, které otevíráme k nahlédnutí a přijetí. Skupina má též svá pravidla a rituály.

 

Stáhněte si letáček o K2


 • Naše skupiny též realizují v průběhu roku pobytové akce (víkendové a delší v létě).
  • na pobyty rodiče finančně přispívají v minimální možné výši, jinak je účast ve skupině bezplatná
  • pobytu se mohou účastnit i ty děti/dospívající, které/ří nedocházejí pravidelně na skupiny
 • Dále poskytujeme individuální terapii pro ty děti a mladistvé, kteří potřebují více vlastního prostoru a jejichž obtížím se nelze plně věnovat ve skupinové práci.
 • Poradensky pracujeme s celými rodinami, pěstouny či těmi, kteří mají dítě v péči. Věříme, že smysluplná terapeutická práce s dítětem se týká celé rodiny, stejně tak jako problém, se kterým dítě, resp. rodina přichází.

 

AKTUÁLNĚ:

Během roku je možné se průběžně hlásit do všech skupin. Kontaktujte nás pro zjištění aktuálních možností.