Pracovní pozice

Individuální, skupinový a rodinný terapeut.
Ředitel Anima-terapie, z.ú.

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola JABOK (bez závěrečných zkoušek)

Čtyřsemestrální výuka arteterapie na katedře výtvarné výchovy PF UK-Doc. Slavík

Střední průmyslová škola keramická v Bechyni

Profesní praxe
Anima-terapie, o.s. (dříve: Anima, občanské sdružení pro péči o rodiny závislých)

Oddělení léčby závislostí při VFN – skupinový terapeut a arteterapeut

O.s. Letní dům-zakladatel a odborný vedoucí týmu, práce s dětmi s nařízenou ústavní výchovou 

Pedagogicko psychologická poradna Praha 6- vedení artefiletických skupin

Otevřený ateliér Studio Cadela-arteterapie s psychotickými klienty

O.s. Pomozte Olašským Romům –vedoucí projektu, práce s dětmi a zizikovými rodinami(tématika závislostí)

Komunitním centru Krok jako klubový pracovník a street worker v samostatném mobilním klubu – práce s drogově ohroženou mládeží

Prev-centrum – lektor a intervizor

Výcviky, semináře, odborná studia

Systemická práce s párem a rodinou

Výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii, SUR

Děti v terapii-přístup Gestalt terapie, PhD Christine Stevens (UK)

Cesta ke spokojenosti-Systemické konstelace, Ivan Verný, M.D.

Práce s časovou osou I., Lirtaps

Kurz Test postavy

Kurz o závislostech, Prev-centrum

Kurz Děti ulice, KC Most

Kurz Krizové intervence,  RIAPS

Kurz Neverbálních technik, Dr.J.Vodňanské

Kurz Práce s tělem v psychoterapii, Dr.J.Vodňanské

Psychoterapeutická skupina Dr. Vodňanské „Hledání, objevování“

Úvod do výrazové semiologie a praxe malířského ateliéru „clolieu“ Arno Sterna

Sebezkušenostní psychoterapeutická skupina v Pesso-Boyden terapii (4 roky)