Závislí na závislých

Základní informace

Závislí na závislých je název projektu s dlouholetou tradicí, založenou již v 60. letech 20. století docentem Skálou, nestorem české psychoterapie a adiktologie.

Projekt se zaměřuje na péči dětem a dospívajícím zejména z rodin, kde figuruje závislost.

DSC01533

Cíle projektu

Cílem projektu je poskytnout dětem z náročného a zátěžového rodinného zázemí opakovanou zkušenost se zdravými vzorci chování, prožívání a řešení obtížných situací. Podporujeme tím sebevědomí dítěte, pocit vlastní hodnoty a možnosti ovlivňovat dění a život kolem sebe. Výsledkem naší úspěšné práce je mladistvý či dítě

 • přiměřeně sebevědomé a zdravé
 • s dobrým vztahem k sobě
 • s kvalitními a naplňujícími vztahy
 • s širokou škálou dovedností jak komunikovat a zvládat různé situace
 • které samo sebe nevnímá jako oběť

Obtížnou rodinnou situací  z pohledu dítěte rozumíme nejen závislost členů rodiny, ale také domácí násilí, zanedbávání a zneužívání dítěte, vleklé a traumatizující rozvodové situace rodičů, dlouhodobé konflikty členů rodiny, problémy s vrstevníky a sociální patologie dětí, zdravotní obtíže, které nemají lékařský nález, nebo kde je léčba neúspěšná, apod.

D-klan (děti 7 - 14 let)

D-Klan skupina (pro děti 7-14 let): Pondělí, 15-17.hod

Dvouhodinové setkání terapeutické skupiny má své zásady a rituály, které, věříme, že jsou velice důležité k ukotvení dítěte a jeho pocitu jistoty, stability a čitelnosti prostředí. S dětmi pracujeme převážně expresivními technikami (arte, drama terapie), tedy hrajeme divadlo, společně tvoříme, malujeme. Nejčastěji používáme terapii hrou (herně pohybové aktivity v prostoru auly k tomu vyhrazenému či venku v apolinářské zahradě). Společné aktivity přinášejí řadu zážitků sociální interakce (s vsrtevníky i dospěláky), komunikace, řešení a zvládání různých situací (konfliktů, selhání, apod.). Těmito zážitky dítě doprovázíme tak, aby si osvojlo zdravější vzorce chování. Na dítě též silně působí skupinová dynamika a mužsko-ženský terapeutický pár - vzor. 

K2 (mládež 15 - 20 let)

K2 skupina (pro dospívající a mladé dospělé 15-20 let): Středa, 17.00-18.30hod

S dospívajícími a mladými dospělými nejčastěji pracujeme ve společném rozhovoru na témata, kterými naši klienti žijí, která jsou pro ně důležitá či náročná. Společně hledáme způsoby uspokojivějšího zacházení sama se sebou, pomocí dramaterapie si modelujeme obtížné situace a zkoušíme najít jiné, efektivnější cesty z nich.  Během procesu tvorby se dotýkáme osobních a leckdy těžko pojmenovatelných prožitků, které otevíráme k nahlédnutí a přijetí. Skupina má též svá pravidla a rituály. 

Co ještě potřebujete vědět

 • Tyto skupiny též realizují v průběhu roku pobytové akce(víkendové a delší v létě/zimě).
  • na pobyty rodiče finančně přispívají
  • pobytu se mohou účastnit i ty děti/dospívající, které/ří nedocházejí pravidelně na skupiny
 • Dále poskytujeme individuální terapii pro ty děti a mladistvé, kteří potřebují více vlastního prostoru a jejichž obtížím se nelze plně věnovat ve skupinové práci.
 • Konečně poradensky pracujeme s celými rodinami, pěstouny či těmi, kteří mají dítě v péči. Věříme, že smysluplná terapeutická práce s dítětem se týká celé rodiny, stejně tak jako problém, se kterým dítě, resp. rodina přichází.
 • Pro více informací o projektu kontaktujte Parisu Zargari nebo Filipa Kadlece.

 

<