Otvíráme podpůrnou skupinu "Nově složená rodina"

Žít v nově složené rodině může být náročné. Ale bývá obohacující pro všechny její členy a k tomu vám rádi pomůžeme. Jsou vítány jak páry, tak jednotlivci. 

Více informací zde...

Výcvik v integrativní rodinné terapii 2017

Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-terapie, o.s.) ve spolupráci se společností GI otevírají v listopadu 2017 výcvik v integrativní rodinné psychoterapii.

Více informací zde...

Terapeutické služby na míru

S každým klientem dojednáváme typ, rozsah a formu spolupráce. Během prvního kontaktu vysvětlíme naše možnosti a nabídku služeb.

Umíme pracovat s jednotlivci, páry i rodinami...

Máme multidisciplinární tým: psychoterapeuti, lékaři, psychologové, sociální pracovníci a další profese...
    

40 let tradice

Jaroslav Skála, Petr Boš, Jitka Vodňanská a další.

Průkopníci a legendy české adiktologie a psychoterapie, které žádný adept psychoterapeutického řemesla nemůže minout.

Anima tuto tradici rozvíjí jak v klinické práci tak při vzdělávání pomáhajících odborníků.

  

Program Léčba závislých osob

Pro klienty, kteří bojují se závislostí a zároveň jsou ohrožení sociálním vyloučením nabízíme dotovaný program Léčba závislých osob.

Díky podpoře veřejných i soukromých subjektů můžeme služby těmto klientům poskytnout bezplatně.

 

Program Závislí na závislých

Unikátní socioterapeutický program Závislí na závislých určený pro děti a mládež z rodin ohrožených závislostí.

V rámci programu probíhají pravidelné skupiny, víkendové výjezdy, letní a zimní dlouhodobý pobyt.