Aktuality

Od ledna 2019 bude omezen provoz z personálních důvodů.

Prosím, pište SMS zprávy nebo vzkazy nechávejte v hlasové schránce.

Děkujeme za pochopení.

Výcvik v integrativní rodinné terapii

Institut Petra Boše (vzdělávací institut Anima-terapie, o.s.) připravuje 4. běh výcviku v integrativní rodinné psychoterapii. Otevření předpokládáme v roce 2020. Přihlášeným zájemcům bude upřesněno.

Doba trvání 5 let (760 hodin výuky). Teorie, sebezkušenost, praxe, supervize. V průběhu výcviku mají účastníci k dispozici náslechy rodinné terapie, účast na živých konzultacích, analýzy videozáznamů a další možnosti pro osvojení praxe rodinné terapie. Součástí výcviku je i sebezkušenostní práce v menších skupinách a práce s vlastní rodinnou mapou (genogramem).

Více informací zde...

40 let tradice

Jaroslav Skála, Petr Boš, Jitka Vodňanská a další.

Průkopníci a legendy české adiktologie a psychoterapie, které žádný adept psychoterapeutického řemesla nemůže minout.

Anima tuto tradici rozvíjí jak v klinické práci tak při vzdělávání pomáhajících odborníků.

  

Terapeutické služby na míru

S každým klientem dojednáváme typ, rozsah a formu spolupráce. Během prvního kontaktu vysvětlíme naše možnosti a nabídku služeb.

Umíme pracovat s jednotlivci, páry i rodinami...

Máme multidisciplinární tým: psychoterapeuti, lékaři, psychologové, sociální pracovníci a další profese...
    

Program Léčba závislých osob

Pro klienty, kteří bojují se závislostí a zároveň jsou ohrožení sociálním vyloučením nabízíme dotovaný program Léčba závislých osob.

Díky podpoře veřejných i soukromých subjektů můžeme služby těmto klientům poskytnout bezplatně.

 

Program Závislí na závislých

Unikátní socioterapeutický program Závislí na závislých určený pro děti a mládež z rodin ohrožených závislostí.

V rámci programu probíhají pravidelné skupiny, víkendové výjezdy, letní a zimní dlouhodobý pobyt.

Craig Dahl Authentic Jersey